středa 13. ledna 2016

Setkání s archanděli I. - Raziel

Archanděl Raziel je sice jedním z těch méně známých, ale i on má pro nás v každodenním životě důležité zprávy a poselství. Je to totiž strážce božích tajemství a podle dostupných zdrojů tato tajemství sepsal do knihy Sefer Raziel. Tu potom předával dalším významným osobnostem duchovního života, jako například proroku Henochovi » Metatronovi.

I náš běžný život je ale prodchnut tajemstvími. Každá situace která nás potká, každá osoba se kterou mluvíme i každá bolest či nemoc představuje pro nás poselství, které je právě za tyto osoby, situace a nemoci převlečeno. Pro nás je tedy v tom daném momentu to největší boží tajemství právě to, co se za nimi skrývá. Ne vždy se nám to daří a občas nám to zadělá na řetězce nepříjemných událostí. Ale díky božskému vedení máme možnost poodstoupit od toho všeho a s pomocí právě archanděla Raziela tato tajemství odhalit. Většinou se stává, že vám vytane na mysli jedno slovo, emoce, myšlenka či si vzpomenete na podobnou situaci ve vaší minulosti, u vašich blízkých. Toto úžasné uvědomění způsobí rychlou transformaci nepohodlí v úlevu a osobní obohacení.

Volejte tedy Raziela na pomoc, klidně i s využitím následující modlitby:

V lásce volám Tebe, archanděli Razieli, i všechny tvé pomocníky.
Pomozte mi odhalit boží pravdu v této situaci (doplňte svou), tak abych mohl v pravdě a lásce dojít pochopení a uvědomění všech souvislostí a tím uzdravit sebe a ostatní.
Odstraň prosím všechny překážky, které mi brání vidět tuto pravdu.
Pomoz mi pochopit všechna znamení a poselství, která ke mně přichází.
Ať mnou prochází klid, mír, pravda a láska.
Děkuji Ti.

Láskou Džarda

Žádné komentáře: