sobota 5. listopadu 2016

Zlatý drak

Jsem velkým fandou sci-fi a fantasy čehokoliv. Ale až teprve v tomto roce se ke mně dostali draci jako duchovní bytosti. Objevili se na jaře a přinesli spolu spoustu čištění a pozitivních změn. Propojili se se vším co jsem dosud používal na své cestě a stali se pro mě oporou, ochránci a pomocníky. A jako u všech technik, které mě přišly do cesty, jsem byl rád, že mohu svoje zkušenosti předat dál. Pokud jsou vám draci blízcí anebo vás jakkoli lákají zkuste následující jednoduché cvičení/meditaci. Prosím upravte si ji podle sebe jak se vám bude chtít. Přesné dodržení postupu není nutné!

http://images.naldzgraphics.net/2012/01/9-wise-dragon.jpg


Uvelebte se jak je vám libo a na začátek se prodýchejte. Můžete použít jakoukoliv uvolňující techniku, která je vám blízká. Dále si představte jeskyni plnou barevných křišťálů obklopujících velké zlaté dračí vejce. Přejděte k němu a přiložte na něj ruce. Vnímejte strukturu, teplotu či pocity, které ve vás dotyk se zlatým vejcem vyvolá. Užívejte si ho a nalaďte se na dračí plod uvnitř. Až ucítíte, že je to možné, pomozte jakkoliv dráčkovi s vylíhnutím. Těšte se s ním. Hrajte si s ním. Učte ho chrlit oheň. Předložte mu vše co chcete očistit aby to mohl jeho plamen strávit. Nechte ho vyrůst do obřích rozměrů a těšte se s ním. Létejte, spalujte. Veďte nebo se nechte vést. Vše nepříjemné nechte spálit. Užívejte si jeho energii tak dlouho jak chcete. Na závěr ho odveďte zpět do jeskyně a rozlučte se s ním. Vězte ale, že vždy už bude vaším ochráncem a pomocníkem a můžete se k němu vždy vrátit.

Džarda

úterý 2. února 2016

Vše jsem stvořil(a) já II.


Jak jsem psal v první části, vše co jsme stvořili můžeme jednoduše zpracovat, přijmout veškeré kódované zprávy a nechat odeznít. Využít k čištění můžeme nejen základní čtyři věty Hó oponopono, ale i modlitbu uvedenou v knize Svět bez hranic (Joe Vitale) od Morrnah Simeony.
BOŽSKÝ STVOŘITELI, OTČE, MATKO, SYNU V JEDNOTĚ… POKUD JSME SE JÁ, CELÁ MÁ RODINA I PŘÍBUZENSTVO A VŠICHNI MÍ PŘEDKOVÉ V MYŠLENKÁCH, SLOVECH, SKUTCÍCH A VE SVÉM JEDNÁNÍ DOPUSTILI VŮČI TOBĚ I TVÉ RODINĚ, NA TVÝCH PŘÍBUZNÝCH ČI PŘEDCÍCH ČEHOKOLIV ZLÉHO OD POČÁTKU STVOŘENÍ AŽ DO DNEŠKA, PROSÍME TĚ O ODPUŠTĚNÍ. DOPŘEJ NÁM OČIŠTĚNÍ, UVOLNĚNÍ A ODSTRANĚNÍ VŠECH NEGATIVNÍCH VZPOMÍNEK, BLOKŮ, ENERGIÍ A VIBRACÍ A PŘEMĚŇ TYTO NECHTĚNÉ ENERGIE V ČISTÉ SVĚTLO. A TAK SE STAŇ. AMEN
Někdy se ale může stát, že po přijetí veškerých informací a odeznění primárních příznaků jako jsou bolest, rozvířené emoce, smutek či tíseň zůstane určitá pachuť. Pocítíte, že jste udělali pokrok, ale ještě stále někde něco neladí. To je způsobeno tím, že daný energetický program po sobě zanechal ještě určité vazby. Byl prostě vaší součástí tak dlouho, až vznikl určitý druh návyku či pevné vazby. I tato vazba či návyk je v havajské tradici označováno jako vlákno AKA. Nemůžeme se tedy splést když po čištění a úlevě projedeme svou vlastní energetickou strukturu pomocí další z modliteb Morrnah Simeony, která je zacílená na odstraňování těchto vazeb.

Volám tě božský stvořiteli. Aumakua, Uhane a Unihipili jako jeden.
Pokud jsme se Já, celá má rodina, příbuzní, přátelé a předci od počátku věku až do současnosti provinili slovem, činem, myšlenkou či emocí, prosíme o odpuštění a o pročištění od jakékoliv nežádoucí energie všeho druhu do čisté Boží pravdy.
Žádám pokorně o svou vlastní cestu vedoucí k nabytí mé vlastní bytosti do božských rozměrů.
Pokud se vyskytnou negativní a nežádoucí energie, myšlenky, programy, emoce, stavy či věci, které mají co do činění s našimi vztahy, věcmi, jinými lidmi, místy a karmou, které máme a´t už vědomě či nevědomě, ať jsou nalezeny, odstraněny, vyčištěny a toto prázdné místo zaplněno Božím světlem pro mou další cestu.
Prosím o očištění, uvolnění a transformaci veškerých negativních a nežádoucích energií Božím světlem. Prosím o odstranění všech vláken AKA, očištění prázdných míst a jejich zaplění čistou božskou láskou.
Ve jménu stvořitele jsem volný a svobodný.
Tak jest.
(přeloženo z angl. originálu, dostupné na http://www.ulbobo.com/keola/hooponopono/ho'o.html)
Čistěte, čistěte a kdybyste náhodou nevěděli co dál tak to čistěte.
láskou Džarda

neděle 31. ledna 2016

Vše jsem stvořil(a) já!

Duchovní nauky, a tedy i hó oponopono, vychází z jediného principu: "Vše v mém vlastním životě jsem stvořil (přítáhnul) já sám". Všechny bytosti, situace, okolnosti, emoce atd. tvoříme vlastní energií, tedy lépe energií která nám všem bez rozdílu byla nadělena stejnou měrou. Naše duše, vyšší já, vesmírná či božská podstata anebo jiskra je u všech bez rozdílu jedinečná forma energie lásky. Obtížně se na to přistupuje, jelikož naše mysl má touhu hodnotit a soudit. Vrah, zloděj a hochštapler přeci nemůže mít stejnou božskou jiskru jako já, jeho duše nemůže být stejně milující v pravdě a lásce. Inu, věřte mi, je tomu bezpochyby tak. Toto je základní pravda, kterou většina lidí odmítá, následně rozkládá a skládá, snaží se najít slabiny. Jak dobře víme náš rozum podpořený vědomím lidstva argumenty proti nehledá dlouho.
Jenže! Pokud budu odmítat svou roli konstruktéra vlastního života a božskou podstatu a jedinečnost všech bytostí (včetně sebe sama), pak se ani nemohu od situací, které tvořím a lidí, které potkám nijak poučit, duchovně povyrůst. Každá situace a osoba nese s sebou jedinečné informační energie, chcete li kódované zprávy, které pro svůj duchovní růst bezpodmínečně potřebuji. A pokud situace odmítám, hodnotím a soudím lidi, či je snad nenávidím a nepřijímám, dělám přesný opak toho co moje vlastní podstata potřebuje. Představte si třeba, že byste měli hlad, nedostatek energie a byli dehydratovaní (rozumějte nešťastní, nespokojení, strádající) a přesto byste odmítali jídlo a pití. Dřív nebo později by vás hlad a žízeň dohnali k vypití a snědení čehokoliv, jen abyste své potřeby ukojili. Jenže u jídla to víme a cítíme jasně. Nenajím se, nenapiju = umřu, nemám na výběr. Při tvorbě vlastního života máme všichni možnosti zvolit si cokoliv, a buď cítit spokojenost a radost nebo nepohodlí jakéhokoliv druhu. A nepohodlí se dostavuje ihned pokud výše zmíněné nepřijmu. Nedostanu svůj energetický kódovaný kus žvance, necítím se dobře, nemohu tvořit a můj současný stav jen přitahuje lidi, události a emoce, které mi mají ukázat co dělám. A já to zase odmítnu, a zase je mi blbě, zase se mi to jak ve velkém zrcadle odrazí a já to zase nepřijmu. A už je mi tak nechutně, že už se nemůžu podívat na nic a nikoho natož na sebe. No hnus!
A přitom stačí jediné - čistit. Čtyři věty, pár modliteb hó oponopono. Z vlastní zkušenosti se sebou samým a i z terapií jsem vypozoroval jediné, a to právě neutuchající hlad po poznání a pochopení táhnoucího se od stvoření až do současnosti. "Jak na to?", zeptal jsem se tedy a odpověď byla zářivá jak zrcadlo.
Když si uvědomíš, že každá bytost, situace a emoce má svůj základ v božské lásce, nemusíš pro jejich pochopení prožívat znovu nepříjemné stavy. Stačí si vytáhnout pouze tuto božskou podstatu a přijmout veškeré informace, které ti přináší. Odpuštění a vděčnost jsou klíčem. Síly máš k tomu dost.
Když dozněla tato slova v mé hlavě, už mi nic nemohlo zabránit to začít dělat. Osoby, které mi (podle mého pokřiveného soudu) ublížily, znesnadňovaly život a situace, které mě štvaly, oslabovaly a ničily se proměnily v jemný bílý závoj a vše mohlo dopadnout na přesné místo. Přišlo pochopení, uvědomění, odpuštění a láska. Jednoduché vizualizační cvičení, vytáhnout si podstatu bytosti a situace a zeptat se: "Co mi chceš říct?". Miluji tě, omlouvám se, prosím o odpuštění, děkuji ti.

láskou Džarda

úterý 26. ledna 2016

Ticho promlouvá, ticho léčíProč vlastně po tichu toužíme? Je to potřeba našich energií a naší duše v klidu a míru (tedy v tichu) být. Protože pokud odfiltrujeme všechny zbytečné programy a myšlenky, kterými je mysl zahlcena, dostaví se ticho, dostaví se bytí. A to má úžasnou moc! Rozpouští negativní emoce, závist, neschopnost odpouštět, nenávist a naopak probouzí přirozené ctnosti srdce: odpuštění, pochopení, soucit, srdnatost, vděčnost a pokora. Vaše tělo i vaše mysl jsou dokonalé nástroje, které v tichu dostávají konečně příležitost léčit, regenerovat, nahrazovat negativní pozitivním a také k vám mluvit. Spousta signálů a informací, které k nám vesmír posílá lze přijmout pouze v klidu a míru = tichu. Pomůže vám objevit skryté talenty, inspirace a spoustu dalšího.

V našem životě je ticho vzácností, které spousta lidí ani nezná a spousta lidí ho hledá. Jenže když ho lidé hledají, hledají opět, jako většinu věcí, mimo sebe. Snaží se ticho nalézt v přírodě, na chatě, doma v obývacím pokoji, ale i přes jejich snahu ticho nepřichází. Je to prosté, ticho musí nejdříve převládnout v nás samých a až pak se dostaví i toto ticho vnější. Nemůžeme vnímat, cítit a zažívat ticho přes neutichající proud slov v naší mysli. Ticho musí vycházet zvnitř naší bytosti. A to je kámen úrazu. Naše mysl bývá ve většině případů vtažena do neutuchajícího monologu, samomluvy, tu se přesune do minulosti, tu do budoucnosti, zasekne se apod. A v tomto zmatku chceme zažít ticho? Ticho je tu pořád a i kdyby bušilo na vrata vaší ukecané mysli tak si ho ani nevšimnete. Existuje spousta jednoduchých způsobů jak svou mysl ukočírovat, zklidnit a jednoduše umlčet. Ale bolí to. A moc. Ne fyzicky, ale mentální svaly, které nejsou trénované zpočátku bolí. Pozorujte myšlenky, opakujte a zpívejte mantry či si vyčistěte hlavu čtyřmi větami hó-oponopono. Tím lze začít a převzít tak kontrolu.Nejúčinnější, ostatně jako každá duchovní technika, je naladění se na ticho společně s dalšími bytostmi při meditaci. Společný záměr se posiluje a pomáhá jednomu každému v prvních krocích. Proto se budu těšit, pokud navštívíte některou z mých meditací.

láskou Jarda

neděle 17. ledna 2016

Přestaňme hledat...

"Co bylo kdysi včera je jako nebylo by
káva je vypita a není žádná do zásoby
věci co nechceš ať se stanou ty se stejně stanou
a chleba s máslem padá na zem vždycky blbou stranou
máslo bych zrušil"
Jarek Nohavica - MIKYMAUZ

Všichni máme úžasný mozek. Každý den žasnu nad schopnostmi toho mého. V posledních dnech se rozjíždí spousta nových projektů, činností v zaměstnání, pořízení auta a mnoho dalšího. Můj úžasný mozek začal v návalu těchto okolností, jak to má ve zvyku, vytvářet seznamy úkolů, co kdy má být splněno a hlavně jak. Očekává přesně dané výsledky za přesně odvedenou práci. Nedej bože kdyby něco probíhalo jinak. Naštěstí jsem si toto uvědomil poměrně brzy. Přenechal jsem svou úžasnou tvořivou sílu vlastnímu rozumu, který začal dělat jasné lajny na základě všemožných programů (přijatých ze všech možných zdrojů, jen ne z toho čistého).
 Když jsem poodstoupil a podíval se na to všechno okem duchovním, uvědomil jsem si, že hledáním řešení a přesnou formulací postupů opět bráním Bohu/Vesmíru ve splnění mých požadavků. Moje mysl jako nůž vjela do materialistického programování jako nůž.
Takže zpět, znovu a lépe.
Moje požadavky jsou jasné - pořídit auto a vyřídit všechnu byrokracii. Konec. Tečka. Žádné další požadavky ve smyslu "když...., tak...". Žádné pochyby a obavy. Nejsou k ničemu. Jasně formulovaný požadavek nechám pracovat tak jak má. Nechám řešení, aktivitu a výsledky ať ke mně dorazí v pravou chvíli. A najednou, přišla úleva. A pro mě jasné poselství, nehledej řešení, ono se to stejně vyřeší tak jak má, bez ohledu na to, jak budeš svou přípravu propracovávat. Svět okolo tebe je tak komplexní, dokonalý a přesycený všemi možnými souvislostmi, že je ty nikdy nejsi schopen přijmout a zpracovat. Nemůžeš se připravit dokonale na všechno, můžeš jen v pravou chvíli zareagovat, ale až v tu chvíli, ne dříve. Nehledej, ale nech se najít.

Láskou Džarda 

sobota 16. ledna 2016

Cesta

Když nevíte kam dál, žádejte o svou vlastní cestu. 
Cestu jedinečnou a prodchnutou pochopením a uvědoměním stvořeným přesně a pouze pro vás. Pokud dovolíte Vesmíru, aby se o vás postaral, začne se vaše cesta před vámi formovat sama. S přirozeností, lehkostí a radostí se před vámi budou objevovat další dlažební kostky, další schůdky. Každý bude představovat střípek jedinečného puzzle, který ve výsledku začne zobrazovat vaší nezkreslenou jedinečnost. Každý dílek zapadne přesně do předem zformovaného místa a spojí se s ostatními a vy porostete ve všech úrovních.

I sama tato představa je úžasná, ale ve srovnání s realitou je to pouhý slabý odvar. Stačí jen jediné. Připustit, že se to tak může dít a nechat vesmír s důvěrou, vírou a láskou pracovat. Nezpochybňovat a neodmítat co vám přijde do cesty, ale opravdu poctivě jít. Váš mozek začne ihned vytvářet myšlenky/programy typu: "Kudy? Kam? S kým? Za kým? A proč vlastně? Vždyť mě je vlastně takhle dobře! Co když udělám chybu?"
Nenechte se jím strhnout a všechny tyto myšlenky/programy čistěte pomocí čtyř základních vět Ho-oponopono. I když se bude vaše mysl/rozum bránit sebevíc, nenechte ji vás zastavit. Tempo vaší pouti v životě určujete vy, můžete se zastavit a vnímat, ale nakonec je přirozeností duše jít dál, získávat nové zkušenosti.
V mém případě bylo v tomto ohledu vždy nejtěžší nalézt důvěru v činnost Boha/Vesmíru. I přes jasné pokyny a pocity, jsem měl neustále nutkání vytvářet "pojistky". "Dobře udělám ten seminář, budu se věnovat lidem, ale kdyby to náhodou nevyšlo tak to udělám radši ještě trochu jinak, snížím nároky, vezmu zavděk čímkoliv!"
Přes vlastní pocit a klíčící víru, jsem Bohu/Vesmíru překřížil plány, a to z důvodu pochybností a strachu. A výsledek? Ne úplně dostačující, a ještě ke všemu vedoucí k dalším pochybám. K mé veliké úlevě mi ale dodnes hodně pomáhá jedna z modliteb Mornah Simeony, která tuto cestu a mě na ní, čistí a to v dokonalosti a úplnosti. 

Volám tě božský stvořiteli. Aumakua, Uhane a Unihipili jako jeden.
Pokud jsme se Já, celá má rodina, příbuzní, přátelé a předci od počátku věku až do současnosti provinili slovem, činem, myšlenkou či emocí, prosíme o odpuštění a o pročištění od jakékoliv nežádoucí energie všeho druhu do čisté Boží pravdy.
Žádám pokorně o svou vlastní cestu vedoucí k nabytí mé vlastní bytosti do božských rozměrů.
Pokud se vyskytnou negativní a nežádoucí energie, myšlenky, programy, emoce, stavy či věci, které mají co do činění s našimi vztahy, věcmi, jinými lidmi, místy a karmou, které máme a´t už vědomě či nevědomě, ať jsou nalezeny, odstraněny, vyčištěny a toto prázdné místo zaplněno Božím světlem pro mou další cestu.
Prosím o očištění, uvolnění a transformaci veškerých negativních a nežádoucích energií Božím světlem. Prosím o odstranění všech vláken AKA, očištění prázdných míst a jejich zaplění čistou božskou láskou.
Ve jménu stvořitele jsem volný a svobodný.
Tak jest.

Modlitba je silně transformační a očistná. Neponechává ve své formulaci prostor, kudy by mohla proniknout jakákoliv nežádoucí energie. Vřele doporučuji si ji namluvit do mobilu či přehrávače a pustit ráno, tak aby vaše vlastní cesta v ten den byla prodchnuta božským světlem. Upravte si ji podle sebe. Čistěte, milujte a jděte.
Láskou Džarda


středa 13. ledna 2016

Setkání s archanděli I. - Raziel

Archanděl Raziel je sice jedním z těch méně známých, ale i on má pro nás v každodenním životě důležité zprávy a poselství. Je to totiž strážce božích tajemství a podle dostupných zdrojů tato tajemství sepsal do knihy Sefer Raziel. Tu potom předával dalším významným osobnostem duchovního života, jako například proroku Henochovi » Metatronovi.

I náš běžný život je ale prodchnut tajemstvími. Každá situace která nás potká, každá osoba se kterou mluvíme i každá bolest či nemoc představuje pro nás poselství, které je právě za tyto osoby, situace a nemoci převlečeno. Pro nás je tedy v tom daném momentu to největší boží tajemství právě to, co se za nimi skrývá. Ne vždy se nám to daří a občas nám to zadělá na řetězce nepříjemných událostí. Ale díky božskému vedení máme možnost poodstoupit od toho všeho a s pomocí právě archanděla Raziela tato tajemství odhalit. Většinou se stává, že vám vytane na mysli jedno slovo, emoce, myšlenka či si vzpomenete na podobnou situaci ve vaší minulosti, u vašich blízkých. Toto úžasné uvědomění způsobí rychlou transformaci nepohodlí v úlevu a osobní obohacení.

Volejte tedy Raziela na pomoc, klidně i s využitím následující modlitby:

V lásce volám Tebe, archanděli Razieli, i všechny tvé pomocníky.
Pomozte mi odhalit boží pravdu v této situaci (doplňte svou), tak abych mohl v pravdě a lásce dojít pochopení a uvědomění všech souvislostí a tím uzdravit sebe a ostatní.
Odstraň prosím všechny překážky, které mi brání vidět tuto pravdu.
Pomoz mi pochopit všechna znamení a poselství, která ke mně přichází.
Ať mnou prochází klid, mír, pravda a láska.
Děkuji Ti.

Láskou Džarda