pondělí 11. ledna 2016

Mohou čtyři věty změnit život?

Poprvé jsem se setkal s havajskou technikou hó-oponopono před čtyřmi lety prostřednictvím kamarádky Petry Tymové, která kdysi, stejně jako teď já, pořádala seminář právě s využitím této techniky. Na začátku mé práce se sebou samým byla pro mě každá metoda zahalena pochybami. Vše bylo nové a já se skoro každý týden setkával se spoustou informací a zázračných technik. Každou ezo knihu, která slibovala zázraky, jsem četl jedním dechem, ale ve výsledku se jednalo povětšinou o spoustu dogmat, systémů a podmínek, které musel člověk přijmout, vykonávat a věřit jim. Proto i v tomto případě jsem přistupoval k havajskému učení opatrně. Po přečtení příběhu Dr. Hew Lena (Svět bez hranic), ve kterém figurovaly pouze věty: "Miluji Tě. Omlouvám se. Odpusť mi. Děkuji Ti.", jsem naprosto užasl. Ano, velmi jednoduché a zároveň velmi účinné. Už v prvních dnech mi řetězec těchto vět neustále zněl v hlavě, dokola a dokola. Před spaním jsem s nimi usínal a ráno vstával. Dostavovala se úleva a i má cesta se rozjasňovala.

Po určité době jsem začal pátrat dál. Joe Vitale ve své knize uváděl spoustu informací, ale mně neustále chyběli jejich zdroje. Naštěstí existuje internet a veden svou zvídavostí jsem narazil na další modlitby a vysvětlení týkající se havajské moudrosti. Nebylo jich mnoho, ale na mé cestě mi úplně stačily. V modlitbách jsem začal vidět širokou souvislost mého "Já jsem" s "Já jsem" mých předků v celé linii času. Provázanost mě s mými blízkými, kolegy a přáteli. Zároveň s tím se spouštěl můj vlastní zdroj informací a život mě začal prostřednictvím mých programů a programů ostatních učit. Ba co víc, s pomocí "čtyř vět" jsem začal tyto programy čistit u sebe i ostatních.

U sebe i u lidí, kteří už v té době ke mně přicházeli na energetické terapie, jsem ale občas nalezl velmi silné vazby na lidi, věci, emoce, situace apod., které nebylo jen tak snadné odstranit. Především bylo pro jejich odstranění potřeba uvědomění a pochopení těchto vazeb, dřív, než došlo k jejich čištění. Opět se objevila havajská moudrost a já v jednom článku narazil na tzv. vlákna AKA.
"Vlákno AKA je vše, co nás po všechny časy svazuje (svazuje i všechny ostatní bytosti, energie a karmu )."
Tato vlákna nás svazují v pravém slova smyslu. Znemožňují proudění energií  v těle, zastiňují nám rozhled, připoutávají nás k věcem, lidem, emocím atd. Pro správný proud života je ale třeba nechat vše volně plynout. Proto tedy jedna z hluboce čistících modliteb ho-oponopono říká:
"Odstraňte všechna vlákna AKA"
Rušíme tím všechny vazby, které nás zpomalují a opět navrací do božského světla. Umožňuje nám právě uvědomit si a pochopit tyto vazby a následně je v pravdě a lásce přetnout. Proto pokud budete cítit, že potřebujete zažít očistnou vichřici použijte tuto modlitbu.

Volám tě božský stvořiteli -  Aumakua, Uhane a Unihipili, jako jeden.


Pokud jsme se Já, celá má rodina, příbuzní, přátelé a předci od počátku věků až dosud 

provinili slovem, činem, emocí či myšlenkou, prosíme pokorně o odpuštění a o očištění od jakékoliv negativní a nežádoucí energie všeho druhu do čisté Boží pravdy.


Žádám také o nalezení a odstranění všech mých vláken AKA, očištění prázdných míst a o jejich zaplnění čistou božskou energií (čistým božským světlem).

Ve jménu božského stvořitele Aumakua, Uhane a Unihipili, jako jeden, jsem volný a svobodný.


Tak jest.

Láskou Džarda

(zdroj: http://www.ulbobo.com/keola/hooponopono/ho'o.html)

Žádné komentáře: