neděle 10. ledna 2016

Buďte svým vlastním Bohem/Bohyní

Nevěříte v božskou inteligenci a i malá zmínka zdánlivě spojená s náboženstvím je pro vás nepříjemná. Nevadí, jsou to jen programy, které vám ale mohou bránit využít sílu modlitby. Existuje jednoduché řešení, staňte se sami pro sebe Bohem. Hovořte a modlete se k sobě. Víra v sebe sama, v to, že máte celý svůj život ve svých rukou je nejlepší začátek. Proč to nevyužít a na začátku každého dne, či na jeho sklonku tuto sílu nepodpořit krátkou modlitbou. Hrajte si se slovy i s myšlenkami. Modlitba nemusí být pronášena ve stavu absolutního odevzdání anebo v meditativním stavu. I vděčnost vyjádřená "...děkuji, žes mě dovedl do jídelny a zpět...", či "jsem rád, že jsi mi dovolil si o deset minut déle zdřímnout" pronášená s úsměvem má obrovskou moc. Ranní modlení vám pomůže nastartovat den a večerní ho v klidu, míru, uvědomění a lásce pomůže ukončit.

Ranní modlitba

Drahý (doplňte své jméno),
veď mě v tento den ke správným myšlenkám, činům a lidem.
Naplň mě klidem, porozuměním a láskou.
Pomoz mi v každém momentu tohoto dne využít tvou moudrost a trpělivost.
Dej, ať si všímám všech znamení a požehnání, které ke mně každý den přicházejí.
Dej, ať vše vnímám v pravdě a lásce.
Dej, ať si mohu věřit a spolehnout se na sebe.
Dej, ať se cítím v bezpečí a zdravý.
Dej, ať mě celý den doprovází nadšení a dobrá nálada.
Dej, ať může hojnost přicházet ze všech zdrojů.
Dej, ať je dnešní den ten nejúžasnější den ze všech.
Děkuji ti.

Večerní modlitba

Drahý (doplňte své jméno),
děkuji ti, žes celý den jistě a rozhodně vedl mé kroky na správná místa a ke správným lidem.
Děkuji ti, žes mi umožnil strávit čas se svou rodinou a přáteli.
Děkuji ti, že jsi o mě pečoval s láskou jako o svůj nejcennější poklad.
Děkuji ti, žes mi dopřál dostatek spánku, jídla a pití.
Děkuji ti, žes mi pomohl zvládnout všechny situace, emoce a vztahy, tak jak jsem uměl nejlépe.
Děkuji ti, žes mi dopřál čas na práci i čas na relaxaci a odpočinek.
Děkuji ti, že jsi mi umožnil vnímat vše v pravdě a lásce.
Děkuji ti za všechna uvědomění a pochopení, která jsem dnes mohl skrze tebe učinit.
Děkuji ti.

Jde o pouhý nástin či osnovu. Vytvořte si vlastní verzi, tak jak to budete v daný okamžik cítit.
Modlete se k sobě s klidem, mírem a láskou.

Láskou DžardaŽádné komentáře: