úterý 2. února 2016

Vše jsem stvořil(a) já II.


Jak jsem psal v první části, vše co jsme stvořili můžeme jednoduše zpracovat, přijmout veškeré kódované zprávy a nechat odeznít. Využít k čištění můžeme nejen základní čtyři věty Hó oponopono, ale i modlitbu uvedenou v knize Svět bez hranic (Joe Vitale) od Morrnah Simeony.
BOŽSKÝ STVOŘITELI, OTČE, MATKO, SYNU V JEDNOTĚ… POKUD JSME SE JÁ, CELÁ MÁ RODINA I PŘÍBUZENSTVO A VŠICHNI MÍ PŘEDKOVÉ V MYŠLENKÁCH, SLOVECH, SKUTCÍCH A VE SVÉM JEDNÁNÍ DOPUSTILI VŮČI TOBĚ I TVÉ RODINĚ, NA TVÝCH PŘÍBUZNÝCH ČI PŘEDCÍCH ČEHOKOLIV ZLÉHO OD POČÁTKU STVOŘENÍ AŽ DO DNEŠKA, PROSÍME TĚ O ODPUŠTĚNÍ. DOPŘEJ NÁM OČIŠTĚNÍ, UVOLNĚNÍ A ODSTRANĚNÍ VŠECH NEGATIVNÍCH VZPOMÍNEK, BLOKŮ, ENERGIÍ A VIBRACÍ A PŘEMĚŇ TYTO NECHTĚNÉ ENERGIE V ČISTÉ SVĚTLO. A TAK SE STAŇ. AMEN
Někdy se ale může stát, že po přijetí veškerých informací a odeznění primárních příznaků jako jsou bolest, rozvířené emoce, smutek či tíseň zůstane určitá pachuť. Pocítíte, že jste udělali pokrok, ale ještě stále někde něco neladí. To je způsobeno tím, že daný energetický program po sobě zanechal ještě určité vazby. Byl prostě vaší součástí tak dlouho, až vznikl určitý druh návyku či pevné vazby. I tato vazba či návyk je v havajské tradici označováno jako vlákno AKA. Nemůžeme se tedy splést když po čištění a úlevě projedeme svou vlastní energetickou strukturu pomocí další z modliteb Morrnah Simeony, která je zacílená na odstraňování těchto vazeb.

Volám tě božský stvořiteli. Aumakua, Uhane a Unihipili jako jeden.
Pokud jsme se Já, celá má rodina, příbuzní, přátelé a předci od počátku věku až do současnosti provinili slovem, činem, myšlenkou či emocí, prosíme o odpuštění a o pročištění od jakékoliv nežádoucí energie všeho druhu do čisté Boží pravdy.
Žádám pokorně o svou vlastní cestu vedoucí k nabytí mé vlastní bytosti do božských rozměrů.
Pokud se vyskytnou negativní a nežádoucí energie, myšlenky, programy, emoce, stavy či věci, které mají co do činění s našimi vztahy, věcmi, jinými lidmi, místy a karmou, které máme a´t už vědomě či nevědomě, ať jsou nalezeny, odstraněny, vyčištěny a toto prázdné místo zaplněno Božím světlem pro mou další cestu.
Prosím o očištění, uvolnění a transformaci veškerých negativních a nežádoucích energií Božím světlem. Prosím o odstranění všech vláken AKA, očištění prázdných míst a jejich zaplění čistou božskou láskou.
Ve jménu stvořitele jsem volný a svobodný.
Tak jest.
(přeloženo z angl. originálu, dostupné na http://www.ulbobo.com/keola/hooponopono/ho'o.html)
Čistěte, čistěte a kdybyste náhodou nevěděli co dál tak to čistěte.
láskou Džarda

Žádné komentáře: